Net als bij de Egyptenaren staat hieronder eerst weer extra informatie over deze nederzetting. Klik hier als je meteen met de tutorial wilt beginnen.

Beloningen

Er valt weer een gebouw te winnen, dit keer de Zonnetempel met 9 levels (dus 13x Azteken uitspelen. Levert def voor je aanval als special.

Verder uiteraard ook weer een kleiner 2×2 gebouw: het Jaden standbeeld. Dit keer levert dit gebouw naast fp en goederen ook goederen voor het gilde.

Als laatste zijn er ook weer afgezanten te winnen en 2 extra plekken in je stadhuis hiervoor.

Beginsituatie

Veel dingen zijn hetzelfde als de andere nederzettingen: wederom moet je een tech tree vrij spelen met goederen, staan er obstakels op je gronduitbreidingen en heb je kans op een bonusmultiplier op je goederen. De variatie ligt dit keer in een minigame in het spel: de binnenplaatsmarkt.

Op de ‘beginkaart’ zie je:

 • Je stadhuis (piramide);
 • Binnenplaatsmarkt (ruïne links),
 • Boompjes, vogeltjes en een rivier.

Dan nog even een paar tips:

 • Wegen kosten cacao, deze heb je niet veel in het begin, dus ben er voorzichtig mee;
 • Ook de houwelen zijn dik keer weer van de partij, wees hier zuinig mee;
 • Probeer de binnenplaatsmarkt z.s.m. vrij te spelen en hier goederen te verdienen om landuitbreidingen te kopen;
 • Krijg je ‘Stenen beelden’ op de binnenplaats, dan loopt het zich om de verdubbellaar (of extra beurten) te kopen met dia’s, krijg je sneller landuitbreidingen en sneller nederzetting klaar!

Missies & Beloningen

 1. Bezit 3 ‘Macehualtinhutten’ → Munten
 2. Bezit 5 ‘Vererende standbeelden’ → Voorraden
 3. Bezit 1 ‘Moestuin’ → Zelfhulpkit
 4. Bezit 55 diplomatie of verzamel 10 ‘Groenten’ → 5 fp
 5. Bezit 2 ‘Eenvoudige altaars’ → Munten + 1 houweel
 6. Bezit 1 ‘Quelzalvolière’ → Zelfhulpkit + Binnenplaatsmarkt
 7. Bezit 195 diplomatie / Verzamelen 20 ‘Hoofdttooien’ (met een mooie typefout op FoE 😉) → Voorraden
 8. Bezit 2 ‘Yaoteguihuawoning’ → 1 houweel
 9. Bezit 280 diplomatie → 5fp
 10. Bezit 2 ‘Maïsboerderijen’ → Zelfhulpkit + 10fp
 11. Bezit 4 ‘Decoratieve standbeelden’/Bezit 4 ‘Sierstandbeelden’ → Voorraden + 1 houweel
 12. Bezit 480 diplomatie/Verzameln 30 ‘Maïs’ → 5fp
 13. Bezit 1 ‘Texcotzingo’ → Munten
 14. Bezit 595 diplomatie → Zelfhulpkit + 1 houweel
 15. Bezit 2 ‘Steenhouwer’ → 5fp + 5 wensputfragmenten
 16. Bezit 2 ‘Pipiltinpaleizen → Munten
 17. Bezit 855 diplomatie/Verzamel 40 steenfiguren → 1 houweel
 18. Bezit 1 ‘Zonnesteen’ → Voorraden
 19. Bezit 1 ‘Grote tempel’ → Zelfhulpkit
 20. Verzamel 3.000 ‘Cacaobonen’ + 20 ‘Groenten’ + 20 ‘Hoofdtooien’ + 20 ‘Maïs’ + 20 ‘Steenfiguren’ → 10fp

Tech Tree

 • Begin: Macehualtinhut + Vererend standbeeld + Moestuin + Eenvoudig pad
 • 55: Eenvoudig altaar à kost 15 ‘Groenten’
 • 120: Quelzalvolière à kost 30 ‘Groenten’
 • 195: Yaoteguihuawoning à kost 60 goederen
 • 280: Maïsboerderij à kost 100 goederen
 • 375: Decoratief standbeeld + sierstandbeeld à kost 115 goederen
 • 480: Texcotzingo à kost 140 goederen
 • 595: Steenhouwer à kost 160 goederen
 • 720: Pipiltinpaleis à kost 185 goederen
 • 855: Zonnesteen à kost 210 goederen
 • 1000: Grote Tempel à kost 230 goederen

Kosten/Gebouwen e.d.

 • Stadhuis: levert ‘Cacaobonen’ (600/d);
 •  Huizen:
  • Macehualtinhut: levert 16 inwoners + ‘Cacaobonen’ (88/4u) → bouw met munten + voorraden
  • Yaoteguihuawoning: levert 59 inwoners + ‘Cacaobonen’ (354/8u) → bouw met munten + voorraden
  • Pipiltinpaleis: levert 153 inwoners + ‘Cacaobonen’ (1793/1d) → bouw met munten + voorraden
 • Versieringen:
  • Vererend standbeeld: levert 5 diplomatie → bouw met munten + voorraden
  • Decoratief standbeeld + sierstandbeeld: levert 30 diplomatie → bouw met munten + voorraden
  • Zonnesteen: levert 126 diplomatie → bouw met munten + voorraden
 • Versieringen met productie:
  • Eenvoudig altaar: levert 20 diplomatie + productie ‘Cacaobonen’ (106/1u) → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
  • Texcotzingo: levert 120 diplomatie + productie ‘Cacaobonen’ (426/1u) → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
  • Grote Tempel: levert 210 diplomatie + productie ‘Cacaobonen’ (612/1u) → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
 • Goederengebouwen
  • Moestuin: levert ‘Groenten’ → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
  • Quelzalvolière: levert ‘Hoofdtooien’ → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
  • Maïsboerderij: levert ‘Maïs’ → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
  • Steenhouwer: levert ‘Stenen figuren’ → bouw met munten + voorraden, inwoners nodig
 • Wegen:
  • Eenvoudig pad: kost 200 ‘Cacaobonen’
 • Gronduitbreidingen:
  • Goederenuitbreiding: Vanaf 10 goederen per soort en de prijs wordt steeds duurder:
   • 10 → 15 → 28 → 41 → 55 → 66 → 71 → 80
   • Bij de eerste 2 uitbreidingen die je koopt, gaat alleen de prijs van ‘Groente’ omhoog, erna voor 2 aankopen alleen de prijs van ‘Groente’ en ‘Hoofdtooien’. Bij uitbreiding 5 en 6 blijft alleen ‘Stenen figuren’ nog op 10 staan en vanaf uitbreiding 7 gaan ze allemaal omhoog.
  • Diamantuitbreiding: 500 dia’s, 5x beschikbaar

Binnenplaatsmarkt

Hier kun je extra goederen verzamelen. Je hebt zoals gewoonlijk 3 pogingen. Dit keer is het in de vorm van een minigame die op mijnenveger lijkt. Alleen is het hierbij de bedoeling dat je de mijnen juist wel vindt. Elke ‘mijn’ is namelijk 1x het goed waarvoor je speelt. Je hebt maar een x-aantal beurten, daarna eindigt het spel. Je krijgt dan de gevonden goederen. Voor diamantjes krijg je het dubbele aantal. En uiteraard kun je beurten bijkopen met diamantjes.

Tutorial

Stap 1) Bouw 5 ‘Eenvoudige paden’, 11 ‘Vererende standbeelden’, 3 ‘Macehualtinhutten’ en 1 ‘Moestuin’ (missie 1 – 4);

Stap 2) Bezit 8 ‘Macehualtinhutten’ en 2 ‘Moestuinen’. Gebruik zo min mogelijk ‘Eenvoudige paden’ om ‘Cacaobonen’ te sparen. Je verzamelt nu elke 4 uur 8×88 ‘Cacaobonen’ en hebt er 1.000 nodig voor 4-uurs productie van 5 ‘Groente’ per ‘Moestuin’. Zet 2x een 4-uurs productie aan in beide ‘Moestuinen’;

Stap 3) Wanneer je 15 ‘Groente’ hebt, kun je ‘Eenvoudige altaars’ vrij spelen. Bezit 7 ‘Macehualtinhutten’, 1 ‘Moestuin’ en 3 ‘Eenvoudige altaars’. Produceer zoveel mogelijk ‘Cacaobonen’ en ‘Groenten’ (missie 5);

Stap 4) Koop 1 gronduitbreiding voor 10 Groente. Bezit 8 ‘Macehualtinhutten’, 2 ‘Moestuinen’ en 3 ‘Eenvoudige altaars’. Produceer zoveel mogelijk ‘Cacaobonen’ en ‘Groenten’;

Stap 5) Speel ‘Quelzalvolière’ vrij en een extra gronduitbreiding vrij (15 ‘Groente’). Bezit 11 ‘Macehualtinhutten’, 1 ‘Moestuin’, 1 ‘Quelzalvolière’ en 5 ‘Eenvoudige altaars’. Speel elke dag op de ‘Binnenplaatsmarkt’ voor extra goederen (zie uitleg bij kopje ‘Binnenplaatsmarkt’) (missie 6 & 7);

Stap 6) Koop nog 2 (of meer) gronduitbreidingen, liefst met ‘Stenen figuren’ of ‘Maïs’ omdat je deze nog niet nodig hebt voor je ontwikkeling. Bezit 14 ‘Macehualtinhutten’, 1 ‘Moestuin’, 1 ‘Quelzalvolière’ en 8 ‘Eenvoudige altaars’. Probeer zoveel mogelijk hutten aan een pad te laten aansluiten. Focus nu vooral op genoeg ‘Cacaobonen’ en goederen produceren;

Stap 7) Speel ‘Yaoteguihuawoning’ vrij. Bezit minimaal 4 ‘Yaoteguihuawoningen’, 2 ‘Macehualtinhutten’, 2 goederengebouwen en 9 ‘Eenvoudige altaars’. Probeer je ‘Cacaobonenopbrengst te maximaliseren (minimaal 2.000 p/4u verdienen). (missie 8);

Stap 8) Speel ‘Maïsboerderij’ vrij. Koop nog 2 uitbreidingen (als je dit niet al gedaan had met gewonnen goederen). Bezit minimaal 4 ‘Yaoteguihuawoningen’, 3 ‘Macehualtinhutten’, 3 goederengebouwen (waarvan 2 ‘Maïsboerderijen) en 9 ‘Eenvoudige altaars’ (1e afbeeldgin). Heb je al meer uitbreidingen vrijgespeeld, zorg dan voor extra ‘Cacaobonenproductie’ (2e afbeelding). Heb je zelfs al 3x steen vrijgespeeld, dan kun je 4 goederengebouwen plaatsen met 10 beelden (3e afbeelding) (missie 9 & 10);

Stap 9) Speel ‘Decoratieve & Sierstandbeelden’ + ‘Texcotzingo’ vrij. Bouw & sloop dan 4 ‘Deco of Sierstandbeelden’ (laat je diplomatiegebouwen staan voor missie 12!). Bezit minimaal 5 ‘Yaoteguihuawoningen’, 4 goederengebouwen  en 3 ‘Texcotzingo’ plus ev. wat ‘Macehualtinhutten’ of ‘Eenvoudige altaars’.  (missie 11 – 13);

Stap 10) Speel ‘Steenhouwer’ vrij. Sloop hiervoor sommige goederengebouwen en bouw & ev. sloop 2 ‘Steenhouwers’. Bezit minimaal 5 ‘Yaoteguihuawoningen’, 4 goederengebouwen  en 3 ‘Texcotzingo’ plus ev. wat ‘Macehualtinhutten’ of ‘Eenvoudige altaars’.  (missie 14 & 15);

Stap 11) Speel ‘Pipiltinpaleis’ vrij. Bezit minimaal 3 ‘Pipiltinpaleis’, 4 à 6 goederengebouwen  en 3 à 4 ‘Texcotzingo’ of zoveel mogelijk ‘Eenvoudige altaren’.  (missie 16);

Stap 12) Spaar genoeg goederen om ‘Zonnesteen’ en ‘Grote Tempel’ in 1x vrij te spelen. Bezit minimaal 3 ‘Pipiltinpaleis’, 4 à 6 goederengebouwen  en 3 à 4 ‘Texcotzingo’ of zoveel mogelijk ‘Eenvoudige altaren’.  (missie 17 – 18);

Stap 13) Speel m.b.v. ‘Zonnesteen’ de ‘Grote Tempel’ vrij. Bezit 3 ‘Pipiltinpaleis’, 1 ‘Grote Tempel’ of 3 à 4 ‘Texcotzingo’, 6 à 7 goederengebouwen (afhankelijk van de plek en goederen die je voor missie 20 nodig hebt, de ‘Grote tempel’ heb je eigenlijk alleen voor missie 19 nodig). Indien mogelijk, plaats wat ‘Eenvoudige altaren’ en als je goederen over hebt, speel extra gronduitbreidingen vrij. Met een beetje geluk haal je missie 20 in 1 nacht met een combinatie van de gebouwen en ‘Binnenplaatsmarkt’). (missie 19 & 20).