Wat is Trigon?

Het eerste bordspel dat ik zelf heb ontworpen is Trigon. Al heeft het door de jaren heen vele namen en spelconcepten gehad. Wat begon als Empire, werd Conquordia en later Rule of Trigon om tenslotte te eindigen als Tr1g0n. Waarbij die laatste 2 daadwerkelijke spellen zijn.

Lees hieronder meer over het proces, maar ook over de wereld waarin de verschillende spellen zich afspelen. Of klik op één van de spellen zelf om naar de betreffende pagina te gaan.

Inhoud

Geschiedens

Van de eerste inspiratie voor de 2 decennia geleden tot de spelconcepten van ‘Trigon’ waar ik nu mee bezig ben. Lees hier alles over hoe het spel ontstaan. Klik op de afbeelding om naar onder te scrollen.

Rule of Trigon

Dit was de eerste speelbare versie van het spel waarbij ik een prototype heb gemaakt voor het basisspel en de uitbreiding ‘Vreemde Volken’. Het spel heeft een Middeleeuws thema en heeft meerdere uitbreidingen. Klik op één van de spellen hieronder om naar de specifieke pagina te gaan.

De wereld van Trigon

Verken de landen en volken waarover ‘Rule of Trigon’ gaat door op de kaart te klikken.

Tr1g0n, Werelden ver van Huis

Het vervolg van ‘Rule of Trigon’, in een futuristisch jasje gestoken maar met een zelfde spelconcept. Lees er meer over door op de afbeelding hieronder te klikken en naar de spelpagina te gaan.

De werelden van Tr1g0n

Hoewel het spelconcept van ‘Rule of Trigon’ goed in elkaar zat en feedback vanuit spelers positief was, was het qua marketing en productie niet optimaal. Vandaar een SciFi thema, vereenvoudiging van het basisspel en toevoeging van een aantal unieke elementen. Ga aan boord van het ruimteschip om op ontdekking te gaan op één van de planeten in het zonnestelsel Tr1g0n.

Klik op de kaart om de werelden en geschiedenis van ‘Tr1g0n’ te ontdekken.

Hoe het begon

Zo’n 2 decenia geleden, toen ik nog een brugpieper was, stond elke vrijdagmiddag gereserveerd om een spel te spelen. Mijn vrienden en ik verloren onszelf dan in de werelden van ‘Catan’, ‘Risk’, ‘Triviant,’ ‘Monopoly’ en andere minder bekende spellen. Op een dag kwam ik op het idee om al die spellen eens samen te voegen tot één geweldig superspel. Maar heel eerlijk, dat was geen succes.

Hier is wel het idee geboren voor ‘Rule of Trigon’, dat in eerste instantie ‘Empire’ heette en ook een tijdje met de naam ‘Conquordia’ heeft gedaan. In 2015 heb ik dit project verder opgepakt vanwege een prijsvraag van ‘Identity Games‘. Hoewel ik doorkwam tot de kwart finale, was de maand die ik eraan besteed had niet genoeg om het tot een goed functionerend spel om te toveren. Tussen 2017 en 20119 is dat wel gelukt. Het resultaat na honderden keren proefspelen, aanpassen en heel wat frustratiemomentjes: ‘Rule of Trigon’.

Echter, daar hield het niet op. Tijdens de zoektocht naar een uitgever kwamen nog twee verbeterpuntjes aan het licht:

  1. De eerste was dat het spel deed denken aan andere bekende bordspellen zoals ‘Catan’ of ‘Civilization’. Dit kwam vooral door het spelidee (geld verzamelen om dorpen te bouwen) en het thema.
  2. De tweede, en de eerste hangt hiermee samen, was dat het spel geen uniek game concept bevatte. Logisch ook gezien het ontstaan is uit allerlei bestaande spellen.


Vandaar dat in 2020 de remake kwam en het spel zowel een nieuwe naam als een nieuw jasje kreeg. Het SciFi spel ‘Tr1g0n’ was geboren. Daarnaast is het spel ook inhoudelijk aangepast waardoor het een uniek spel is geworden. Uiteraard blijft de spelbeleving wel hetzelfde en heb ik unieke elementen uit de voorganger  (zoals het op meerdere manieren winnen) intact gelaten.

Hieronder staan een aantal afbeeldingen op een tijdlijn vanaf 2015:

Emiror: De eerste versie was veel handwerk zonder digitale hulpmiddelen behalve ‘Microsoft Word’. Deze versie had 9 verschillende grondstoffen en aparte kaarten voor de spelfiguren. Wel zaten ook in deze versie al sleutelelementen van de huidige versie zoals de uitspeel- en opdrachtenkaarten. Als speelbord werd de kaart van ‘RISK’ gebruikt.Emire: Na een dik decenia in de kast, veranderde de naam ‘Empiror’ in ‘Empire’ en werden er wat kleurtjes toegevoegd in ‘Word’. De kaart werd dit keer met stift getekend. Ook werden de stadskaarten tijdens deze fase toegevoegd aan het spel.

Officieel heette de 1e versie ‘Empire, Heerser van Conquordia’. Hierin was ‘Conquordia’ de landkaart die dit keer geschilderd was. Ook knopen en pionnen werden beschilderd om 7 speelkleuren te krijgen. Daarnaast had elk dorp op het bord zijn eigen kaart en werden overzichtskaarten geïntroduceerd.

In de jaren na de eerste versie van ‘Empire’, heb ik veel kleine (design) aanpassingen gedaan. Daarnaast is in deze periode het spel opgesplitst in een basisspel met meerdere uitbreidingen. In het basisspel zaten nu meer generieke dorpenkaarten die de basis zijn van die in ‘Rule of Trigon’. De specifieke plaatsen op de kaart met eigen stadskaart, kwamen pas in de uitbreiding ‘Zeelieden, Diplomaten en Soldaten’ van pas. Ook werden o.a. helden, vaarroutes, schepen, vliegvelden en ontwikkelkaarten ingevoerd in de uitbreidingen. En een extra manier om te winnen per uitbreiding. Ook is een deel van de grondstoffen naar de uitbreidingen verhuisd en bevatte het basisspel alleen nog ‘vlees’, ‘hout’, ‘brood’, ‘water’ en ‘goud’. De kaart(en) waren veel knip- en plakwerk, maar ook de eerste digitale probeersels kwamen deze periode om de hoek kijken.

Omdat de naam ‘Empire’ al (veelzijdig) bezet was, kreeg het spel weer een naamswijziging. Dit keer naar de wereld waarop gespeeld werd: ‘Conquordia’. Hoewel kaart uit de vorige versie werd gebruikt, kwamen hier de eerste digitale probeersels om de hoek kijken. Daarnaast liet ik materialen steeds meer drukken of bestelde ik ze online/op spellenbeurzen. Tenslotte kwamen hier ook de verschillende bonuspunten (achievements) om de hoek kijken. Maar de belangrijkste aanpassing was dat de grondstoffen vervangen zijn door munten.

In deze versie zaten niet veel verschillen qua materialen, vandaar dat onderstaande afbeeldingen vooral inventarisaties bevatten. De spelregels en speelbalans zijn in deze versie gefinetuned door veel te testen, testen en nog meer te testen. Hierdoor is ook de definitieve versie ontstaan van de inhoud van het basisspel en de uitbreidingen. Dit is dan ook de spelversie waarin je ‘Rule of Trigon’ in kunt herkennen. En dit is de periode geweest waarop het speelbord in ‘Adobe Photoshop’ gemaakt is.

Een eerste prototype uit China werd geleverd, nog met de zwarte doos. Daarna begon een periode van testen op beurzen, het werk, met vrienden of op bij spellenvereniging ‘Roll the Dice‘. De uitbreiding ‘Vreemde Volken’ was ook af, maar had nog geen eigen doos. Ook heb ik een video gemaakt voor promotie en uitleg.

Speltechnisch en qua materialen is er geen verschil tussen versie 4 en 5. Wat ik hier wel gedaan heb, is het design universeler gemaakt zodat de doos en onderdelen een zelfde ‘look and feel’ kregen. Tevens is er een begin gemaakt aan een Engelstalige versie (maar die is nooit afgemaakt) en ben ik me meer gaan richten op promotie en marketing.

‘Rule of Trigon’ is een spel dat af was. Echter, vanwege verkoop en marketingtechnische redenen ben ik nog een nieuw project begonnen wat op het spel voortduurt. Met een remake naar een ruimte-thema en verandering in spelmaterialen werd ‘Tr1g0n, Werelden ver van Huis’ geboren. Hier is veel tijd gaan zitten in grafische ontwerpen en heruitvinden van de correcte spelbalans. Dit is helaas nog niet af doordat ik in de tussentijd vader ben geworden en ik andere spellen heb uitgegeven. To be continued…

De Wereld van Trigon

Het ontstaan van Conquordia

Lang geleden werd de wereld gevormd door het geweld van de goden. Zeeën, bergen, rivieren en landen werden gesmeed en omgesmeed. Toen de goden zich na eeuwen van heerschappij terugtrokken, lieten ze de wereld na aan hun nageslacht: De Mens. Hierbij lieten de goden zeven landen achter met zeven van hun zonen als heersers. En zo ontstond de speelwereld van Rule of Trigon met 7 continenten: het koude Noorland, het bergachtige Lumos, het zanderige Calmania, het centrale Kalland, het eiland Atio, het uitgestrekte Sudland en schiereiland Ipika.

Rule of Trigon Vreemde Volken speelbord

De Volken van Trigon

De Noren: In het noorden wonen de Noren op het groene land op de speelkaart. Dit land werd ooit gemaakt door zeegod Psör en naar deze machtige krijger is ook de hoofdstad vernoemd. De Noren zijn een krijgersvolk dat thuis is op de zeeën van Trigon. Geen schip van de Calmanen is veilig voor de noorse vloot. Deze geharde krijgers hopen natuurlijk hun koning tot keizer te kronen, maar werken ondertussen hard aan hun opdrachten door vijandelijke dorpen te veroveren, nieuwe landen te verkennen en ridders te trainen. En wanneer hun verkenners in heel Noorland dorpen hebben gesticht, is dit land elf bonuspunten waard.

De Lumoreanen: In tegenstelling tot de Noren, zijn de Lumoreanen een vredelievend volk dat leeft van handel en diplomatie. Handelsgodin Delia bracht hen in de eerste jaren van hun bestaan veel giften zoals edelstenen, goud en luxe producten. Nog steeds staat haar troon in het paleis in hoofdstad Nieuw Delia midden in het paarse rijk. Tevens is Lumos het grootste rijk in Trigon en wanneer er door het hele land handelsposten zijn gebouwd levert dit zelfs twaalf punten op.

De Calmanen: Zeegod Psör en zijn broer Zoloth de aardgod lagen altijd met elkaar overhoop. Vandaar dat Calmania vaak wordt aangevallen door de Noren. Maar hoewel de Noren dappere krijgers zijn, zijn de Calmanen uitmuntende bouwers en komen de aanvallers zelden door hun verdedigingswerken heen. De Calmanen gebruiken hun kennis en kunde niet alleen voor oorlog, maar ook voor architectuur en kunst. Bij de hoofdstad van dit gele rijk staat dan ook een inmense, ronde piramide die tot de hemel rijkt. Hierbinnen huist de grootste bibliotheek van heel Trigon. Inwoners van buurlanden Lumos en Kalland komen hier dan ook vaak studeren.

De Kallen: Ten Zuiden van Lumos en Calmania ligt het land van de wijsheid: Kalland. De wijze god Pyros bouwde zijn huis op de smalle strook land tussen de kusten van de Grote Oceaan en het gigantisch Meer van Isral. Volgens legenda zou hij echter nog een huis hebben dat de krachten van Psör kon weerstaan ergens op de bodem van een groot water..

De volken van Atio: Eén van de eerste landen die de zeevarende noren tegenkwamen buiten hun grenzen, was het eiland Atio. Hierop leven de nazaten van Somo, God van de Magie. Hoewel elk volk zijn eigen gebruiken, rituelen en regels kent, zijn ze in tijden van nood verenigd onder de koning die zetelt in Domo. Wanneer ze onder vuur liggen van de Noren, wordt de veste in hun enige havenstad Sumo zo verdedigd dat niemand hun land inkomt. Deze tactiek kan op de lange termijn zorgen voor genoeg inwoners en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat hun koning de volgende keizer wordt.

De stammen van Sudland: Geïsoleerd in het zuiden leven verschillende stammen Sudden. Deze jagers en verzamelaars weten in de barste omstandigheden te overleven. Zij vereren hemelgodin Frida en de grootste nederzetting is hoofdstad Sud Ysliond. Pas op voor hun verkenners, want voor je het weet hebben zij al voorraadplaatsen aangelegd over heel Trigon en gaat de overwinning aan je neus voorbij.

De indianen van Ipika: Het laatst ontdekte land is het rode land op de kaart, Ipika. De indianenstammen die hier leven worden Ippers genoemd en zijn lang geïsoleerd gebleven gezien de enige toegang tot het land via het barre zuiden van Kalland is. De Ippers vereren vooral vulkaangod Tempratho. Zijn huis ligt in de gelijknamige vulkaan naast hoofddorp Ti Tchi. De indianen van Ti Tchi hebben grote kennis van de natuur en kunnen bijna elke ziekte genezen waardoor zij een gezond volk zijn. En kijk uit dat je niet de woede van hun god op de hals haalt!

De Werelden van Tr1g0n

De Ontdekking van Alpha en Omega

Het is het jaar 2180 en de mensheid heeft de maan gekoloniseerd, buitenposten gebouwd op Mars en Venus en sondes vliegen rond Saturnus en Pluto. Maar de natuurlijke bronnen op aarde zijn uitgeput en er is te weinig ruimte voor de 13,5 miljard mensen die er rondlopen. Jaren hebben onderzoekers de sterren afgespeurd naar een geschikte planeet om naar uit te wijken. Uiteindelijk werden twee kandidaten gevonden in de sterrencluster TR-1G-0N op 23,8 lichtjaren afstand. De planeten werden Alpha en Omega gedoopt en waren de hoop van de mensheid. In een rap tempo werden de afgelopen jaren gigantische ruimteschepen gebouwd en begon de ruimterace naar TR-1G-0N. Jij bent één van de kapiteins op deze ruimteschepen met de missie Alpha of Omega te claimen voor onze ruimte organisatie. Bij aankomst blijkt Alpha echter een lavawereld en is Omega niet veel beter met bevroren oceanen. En zo ontstonden de speelwerelden van Tr1g0n, Werelden ver van Huis.

Hoe verder?

Het basisspel van Rule of Trigon is dus nu helemaal af en gestest. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding ‘Vreemde Volken’. Van beide heb ik een werkend prototype. 

Van Tr1g0n, Werelden ver van Huis zijn de spelregels geschreven maar is nog niet alle art work af. En er moet nog volop getest worden.

Ik zoek dus een uitgever die mij wil helpen met het spel op de markt te brengen. Ben jij degene die dit is, neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Volg Trigon