Carrière Doelen

Dit onderdeel van mijn site bestaat uit een korte zelfreflectie en mijn toekomstdoelen op gebied van werk.

Zelfreflectie

Deze zelfreflectie zal ik schrijven aan de hand van een aantal tools die ik ook gebruik in mijn persoonlijke jaarplan. Daarnaast zal ik per tool ook kort toelichten hoe dit in de praktijk gaat (veelal volgens de STARR methode).

Mijn DISC profiel

Hiernaast is een afbeelding ingevoerd van mijn DISC-profiel. Dit is een tool die om inzicht te krijgen in je eigen gedrag en de interactie met je omgeving. In DISC-management deel je je gedrag op in een verticale as (taakgericht versus mensgericht) en een horizontale as (intravert versus extravert). Hieruit komen vier kwadranten voort:

 • Rood (Dominance) is taakgericht en extravert,
 • Geel (Influence) is mensgericht en extravert,
 • Groen (Steadiness) is mensgericht en intravert,
 • En tenslotte blauw (Compliance) is taakgericht en intravert.

Wanneer je weet hoe je zelf bent en welk gedrag je vertoont, weet je ook hoe anderen daarop kunnen reageren. Daarnaast zitten er ook een aantal handige ‘tips’ in dit model over stijlen die elkaar tegenwerken of versterken. Met het samenstellen van een team of leiding geven, is dit voor mij altijd een grote houvast.

Op de werkvloer ben ik iemand die hard werkt. In DISC termen is dit een groen persoon. Daarnaast streef ik naar perfectie wat voortkomt uit mijn ‘blauwe kant’. Dit resulteert in een hoge kwaliteit en service van mijn werk. Als leidinggevende heb ik dan ook een minder directe stijl. Ik werk met respect en vertrouwen wat ik mijn ogen betere resultaten oplevert dan het stereotype ‘Baas Bullebak’.

Mijn SWOT analyse

Hieronder staat mijn SWOT analyse, gemaakt vanuit carrière oogpunt.

Mijn missie met normen en waarden

Mijn missie is dat ik mijn leven wil leiden zoals ik dat wil en mijn dromen najaag, maar ook dat ik anderen help hun leven te leiden zoals zij dat willen en hun dromen te verwezenlijken. Hierbij zijn een aantal zaken van belang:

 • Kennis, Ontwikkeling & Verbetering
 • Open Mind & Respect
 • Liefde
 • Dromen & Creëren
 • Geluk & Plezier
 • Beschermen & Verzorgen
 • Sociaal
 • Eer & Rechtvaardigheid

 

Aansluitend op mijn visie en levensmissie, is het op gebied van werk belangrijk dat ik mij er goed voel. Dit is het geval indien ik zelf denk dat het werk dat ik doe nuttig is/voor anderen van meerwaarde is. Een intrinsieke beloning is dan ook mijn voornaamste motivatie. Daarnaast is natuurlijk ook de extrinsieke kant van belang in de vorm van een fair salaris en waardering vanuit leidinggevenden of collega’s.

Mijn toekomstvisie