Het ontstaan van Trigon

Lang geleden werd de wereld gevormd door het geweld van de goden. Zeeën, bergen, rivieren en landen werden gesmeed en omgesmeed. Toen de goden zich na eeuwen van heerschappij terugtrokken, lieten ze de wereld na aan hun nageslacht: De Mens. Hierbij lieten de goden zeven landen achter met zeven van hun zonen als heersers.

De volken

  • De Noren: In het noorden wonen de Noren op het groene land op de speelkaart. Dit land werd ooit gemaakt door zeegod Psör en naar deze machtige krijger is ook de hoofdstad vernoemd. De Noren zijn een krijgersvolk dat thuis is op de zeeën van Trigon. Geen schip van de Calmanen is veilig voor de noorse vloot. Deze geharde krijgers hopen natuurlijk hun koning tot keizer te kronen, maar werken ondertussen hard aan hun opdrachten door vijandelijke dorpen te veroveren, nieuwe landen te verkennen en ridders te trainen. En wanneer hun verkenners in heel Noorland dorpen hebben gesticht, is dit land elf bonuspunten waard.
  • De Lumoreanen: In tegenstelling tot de Noren, zijn de Lumoreanen een vredelievend volk dat leeft van handel en diplomatie. Handelsgodin Delia bracht hen in de eerste jaren van hun bestaan veel giften zoals edelstenen, goud en luxe producten. Nog steeds staat haar troon in het paleis in hoofdstad Nieuw Delia midden in het paarse rijk. Tevens is Lumos het grootste rijk in Trigon en wanneer er door het hele land handelsposten zijn gebouwd levert dit zelfs twaalf punten op.
  • De Calmanen: Zeegod Psör en zijn broer Zoloth de aardgod lagen altijd met elkaar overhoop. Vandaar dat Calmania vaak wordt aangevallen door de Noren. Maar hoewel de Noren dappere krijgers zijn, zijn de Calmanen uitmuntende bouwers en komen de aanvallers zelden door hun verdedigingswerken heen. De Calmanen gebruiken hun kennis en kunde niet alleen voor oorlog, maar ook voor architectuur en kunst. Bij de hoofdstad van dit gele rijk staat dan ook een inmense, ronde piramide die tot de hemel rijkt. Hierbinnen huist de grootste bibliotheek van heel Trigon. Inwoners van buurlanden Lumos en Kalland komen hier dan ook vaak studeren.
  • De Kallen: Ten Zuiden van Lumos en Calmania ligt het land van de wijsheid: Kalland. De wijze god Pyros bouwde zijn huis op de smalle strook land tussen de kusten van de Grote Oceaan en het gigantisch Meer van Isral. Volgens legenda zou hij echter nog een huis hebben dat de krachten van Psör kon weerstaan ergens op de bodem van een groot water..
  • De volken van Atio: Één van de eerste landen die de zeevarende noren tegenkwamen buiten hun grenzen, was het eiland Atio. Hierop leven de nazaten van Somo, God van de Magie. Hoewel elk volk zijn eigen gebruiken, rituelen en regels kent, zijn ze in tijden van nood verenigd onder de koning die zetelt in Domo. Wanneer ze onder vuur liggen van de Noren, wordt de veste in hun enige havenstad Sumo zo verdedigd dat niemand hun land inkomt. Deze tactiek kan op de lange termijn zorgen voor genoeg inwoners en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat hun koning de volgende keizer wordt.
  • De stammen van Sudland: Geïsoleerd in het zuiden leven verschillende stammen Sudden. Deze jagers en verzamelaars weten in de barste omstandigheden te overleven. Zij vereren hemelgodin Frida en de grootste nederzetting is hoofdstad Sud Ysliond. Pas op voor hun verkenners, want voor je het weet hebben zij al voorraadplaatsen aangelegd over heel Trigon en gaat de overwinning aan je neus voorbij.
  • De indianen van Ipika: Het laatst ontdekte land is het rode land op de kaart, Ipika. De indianenstammen die hier leven worden Ippers genoemd en zijn lang geïsoleerd gebleven gezien de enige toegang tot het land via het barre zuiden van Kalland is. De Ippers vereren vooral vulkaangod Tempratho. Zijn huis ligt in de gelijknamige vulkaan naast hoofddorp Ti Tchi. De indianen van Ti Tchi hebben grote kennis van de natuur en kunnen bijna elke ziekte genezen waardoor zij een gezond volk zijn. En kijk uit dat je niet de woede van hun god op de hals haalt!

 

Copyright 2017 © Ralf Wingen All rights reserved