Hoe het begon

Zo’n 2 decenia geleden, toen ik nog een brugpieper was, stond elke vrijdagmiddag gereserveerd om een spel te spelen. Mijn vrienden en ik verloren onszelf dan in de werelden van Catan, Risk, Triviant, Monopoly en andere minder bekende spellen. Op een dag kwam ik op het idee om al die spellen eens samen te voegen tot één geweldig superspel. Maar heel eerlijk, dat was geen succes. 

Hier is wel het idee geboren voor Rule of Trigon, dat in eerste instantie Empire heette en ook een tijdje met de naam Conquordia heeft gedaan. In 2015 heb ik dit project verder opgepakt vanwege een prijsvraag van Identity games. Hoewel ik doorkwam tot de kwart finale, was de maand die ik eraan besteed had niet genoeg om het tot een goed functionerend spel om te toveren. Tussen 2017 en 20119 is dat wel gelukt. Het resultaat na honderden keren proefspelen, aanpassen en heel wat frustratiemomentjes: Rule of Trigon.

Echter, daar hield het niet op. Tijdens de zoektocht naar een uitgever kwamen nog twee verbeterpuntjes aan het licht. De eerste was dat het spel deed denken aan andere bekende bordspellen zoals Catan of Civilization. Dit kwam vooral door het spelidee (geld verzamelen om dorpen te bouwen) en het thema. De tweede, en de eerste hangt hiermee samen, was dat het spel geen uniek game concept bevatte. Logisch ook gezien het ontstaan is uit allerlei bestaande spellen. Vandaar dat in 2020 de remake kwam en het spel zowel een nieuwe naam als een nieuw jasje kreeg. Het SciFi spel Tr1g0n was geboren. Daarnaast is het spel ook inhoudelijk aangepast waardoor het een unieke spel is geworden.

Zie hieronder de ontwikkeling sinds 2015:

Het Ontstaan

De Creatie van Rule of Trigon

Lang geleden werd de wereld gevormd door het geweld van de goden. Zeeën, bergen, rivieren en landen werden gesmeed en omgesmeed. Toen de goden zich na eeuwen van heerschappij terugtrokken, lieten ze de wereld na aan hun nageslacht: De Mens. Hierbij lieten de goden zeven landen achter met zeven van hun zonen als heersers. En zo ontstond de speelwereld van Rule of Trigon.

Rule of Trigon Kaart basis

De Ontdekking van Tr1g0n, Werelden ver van Huis

Het is het jaar 2180 en de mensheid heeft de maan gekoloniseerd, buitenposten gebouwd op Mars en Venus en sondes vliegen rond Saturnus en Pluto. Maar de natuurlijke bronnen op aarde zijn uitgeput en er is te weinig ruimte voor de 13,5 miljard mensen die er rondlopen. Jaren hebben onderzoekers de sterren afgespeurd naar een geschikte planeet om naar uit te wijken. Uiteindelijk werden twee kandidaten gevonden in de sterrencluster TR-1G-0N op 23,8 lichtjaren afstand. De planeten werden Alpha en Omega gedoopt en waren de hoop van de mensheid. In een rap tempo werden de afgelopen jaren gigantische ruimteschepen gebouwd en begon de ruimterace naar TR-1G-0N. Jij bent één van de kapiteins op deze ruimteschepen met de missie Alpha of Omega te claimen voor onze ruimte organisatie. Bij aankomst blijkt Alpha echter een lavawereld en is Omega niet veel beter met bevroren oceanen. En zo ontstonden de speelwerelden van Tr1g0n, Werelden ver van Huis

De Volken van Trigon

De Noren: In het noorden wonen de Noren op het groene land op de speelkaart. Dit land werd ooit gemaakt door zeegod Psör en naar deze machtige krijger is ook de hoofdstad vernoemd. De Noren zijn een krijgersvolk dat thuis is op de zeeën van Trigon. Geen schip van de Calmanen is veilig voor de noorse vloot. Deze geharde krijgers hopen natuurlijk hun koning tot keizer te kronen, maar werken ondertussen hard aan hun opdrachten door vijandelijke dorpen te veroveren, nieuwe landen te verkennen en ridders te trainen. En wanneer hun verkenners in heel Noorland dorpen hebben gesticht, is dit land elf bonuspunten waard.

De Lumoreanen: In tegenstelling tot de Noren, zijn de Lumoreanen een vredelievend volk dat leeft van handel en diplomatie. Handelsgodin Delia bracht hen in de eerste jaren van hun bestaan veel giften zoals edelstenen, goud en luxe producten. Nog steeds staat haar troon in het paleis in hoofdstad Nieuw Delia midden in het paarse rijk. Tevens is Lumos het grootste rijk in Trigon en wanneer er door het hele land handelsposten zijn gebouwd levert dit zelfs twaalf punten op.

De Calmanen: Zeegod Psör en zijn broer Zoloth de aardgod lagen altijd met elkaar overhoop. Vandaar dat Calmania vaak wordt aangevallen door de Noren. Maar hoewel de Noren dappere krijgers zijn, zijn de Calmanen uitmuntende bouwers en komen de aanvallers zelden door hun verdedigingswerken heen. De Calmanen gebruiken hun kennis en kunde niet alleen voor oorlog, maar ook voor architectuur en kunst. Bij de hoofdstad van dit gele rijk staat dan ook een inmense, ronde piramide die tot de hemel rijkt. Hierbinnen huist de grootste bibliotheek van heel Trigon. Inwoners van buurlanden Lumos en Kalland komen hier dan ook vaak studeren.

De Kallen: Ten Zuiden van Lumos en Calmania ligt het land van de wijsheid: Kalland. De wijze god Pyros bouwde zijn huis op de smalle strook land tussen de kusten van de Grote Oceaan en het gigantisch Meer van Isral. Volgens legenda zou hij echter nog een huis hebben dat de krachten van Psör kon weerstaan ergens op de bodem van een groot water..

De volken van Atio: Eén van de eerste landen die de zeevarende noren tegenkwamen buiten hun grenzen, was het eiland Atio. Hierop leven de nazaten van Somo, God van de Magie. Hoewel elk volk zijn eigen gebruiken, rituelen en regels kent, zijn ze in tijden van nood verenigd onder de koning die zetelt in Domo. Wanneer ze onder vuur liggen van de Noren, wordt de veste in hun enige havenstad Sumo zo verdedigd dat niemand hun land inkomt. Deze tactiek kan op de lange termijn zorgen voor genoeg inwoners en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat hun koning de volgende keizer wordt.

De stammen van Sudland: Geïsoleerd in het zuiden leven verschillende stammen Sudden. Deze jagers en verzamelaars weten in de barste omstandigheden te overleven. Zij vereren hemelgodin Frida en de grootste nederzetting is hoofdstad Sud Ysliond. Pas op voor hun verkenners, want voor je het weet hebben zij al voorraadplaatsen aangelegd over heel Trigon en gaat de overwinning aan je neus voorbij.

De indianen van Ipika: Het laatst ontdekte land is het rode land op de kaart, Ipika. De indianenstammen die hier leven worden Ippers genoemd en zijn lang geïsoleerd gebleven gezien de enige toegang tot het land via het barre zuiden van Kalland is. De Ippers vereren vooral vulkaangod Tempratho. Zijn huis ligt in de gelijknamige vulkaan naast hoofddorp Ti Tchi. De indianen van Ti Tchi hebben grote kennis van de natuur en kunnen bijna elke ziekte genezen waardoor zij een gezond volk zijn. En kijk uit dat je niet de woede van hun god op de hals haalt!

Hoe verder?

Het basisspel van Rule of Trigon is dus nu helemaal af en gestest. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding ‘Vreemde Volken’. Van beide heb ik een werkend prototype. 

Van Tr1g0n, Werelden ver van Huis zijn de spelregels geschreven, is er proef gespeeld en is ook alle art work gemaakt. Alleen het prototype is nog in de maak.

Ik zoek dus een uitgever die mij wil helpen met het spel op de markt te brengen. Ben jij degene die dit is, neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Volg Trigon